THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 7
  • Truy cập hôm nay: 132
  • Lượt truy cập: 671320
  • Số trang xem: 814068
  • Tổng số danh mục: 27
  • Tổng số sản phẩm: 116
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » THANH TRƯƠT THK
THANH TRƯƠT THK

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VỀ THANH RAY TRƯỢT THK

HÀNG DỰ TRỮ LUÔN TỒN KHO

Specifications

1 THK linear bearing guide
2 original japan thk linear guide bearing
3 high quality
4 prompt delivery time

THK linear bearing guide features

 

1 THK linear bearing guide
2 original japan thk linear guide bearing
3 high quality
4 prompt delivery time

 

THK linear bearing guide caged ball lm guide ssr15xw detail

 

THK linear bearing guide SSR15XW

 

THK linear bearing guide SSR15XW

 

The compact design with a low sectional height and the ball contact structure at 90° in the radial direction make this model an optimal model for horizontal guide units.

 

THK linear bearing guide model number

 

Specifications

THK linear motion SR20
1.original Japan bearing
2.widely used in electronic equipment
3.HS code:8483 3000

THK linear motion SR20 detail

Model No. Height Width Lenght Radial  Reverse radial Side
  H W Dynamic
rating
C
Static
rating
C0
Dynamic
rating
CL
Static
rating
C0L
Dynamic
rating
CT
Static
rating
C0T
  mm mm mm kN kN kN kN kN kN
SR 20W 28 42 66.2 12.5 25.2 7.75 12.6 7 10.8
SR 25W 33 48 83 20.3 39.5 12.6 19.8 11.4 17
SR 30W 42 60 96.8 30 56.8 18.6 28.4 16.8 24.4
SR 35W 48 70 111 41.7 77.2 25.9 38.6 23.4 33.2
SR 45W 60 86 126 55.3 101 34.3 50.5 31 43.4
SR 55W 68 100 156 89.1 157 55.2 78.5 49.9 67.5
SR 20TB 28 59 66.2 12.5 25.2 7.75 12.6 7 10.8
SR 20V 28 42 47.3 7.16 14.4 4.44 7.2 4.01 6.19
SR 20VM 28 42 47.3 7.16 14.4 4.44 7.2 4.01 6.19
SR 20SB 28 59 47.3 7.16 14.4 4.44 7.2 4.01 6.19

 

THK linear motion SR series

THK linear bearing detail information

model number:HSR 15,HSR 20,HSR 25,HSR 30,HSR 35,HSR 45,HSR 55,HSR 65,HSR 85

Height:24-110 mm

Width:47-215 mm

Lenght:57-303 mm

 

SSR 15XW    SSR 15XWM  SSR 20XW  SSR 20XWM  SSR 25XW  SSR 25XWM   SSR 30XW  SSR 30XWM 

SSR 35XW     SSR 15XV    SSR 15XVM   SSR 20XV  SSR 20XVM     SSR 25XV     SSR 25XVM   SSR 15XTB 

SSR 20XTB    SSR 25XTB   SHS 15C     SHS 20C    SHS 25C     SHS 30C   SHS 35C    SHS 45C   SHS 55C

SHS 65C    SHS 15LC    SHS 20LC   SHS 25LC   SHS 30LC   SHS 35LC   SHS 45LC   SHS 55LC  SHS 65LC

SHS 15V   SHS 20V   SHS 25V   SHS 30V   SHS 35V  SHS 45V    SHS 55V    SHS 65V   SHS 15LV  SHS 20LV 

SHS 25LV  SHS 30LV   SHS 35LV  SHS 45LV   SHS 55LV   SHS 65LV

HOT LINE 0904489786 ( MR THANH)